Referencie

Rodinný dom L. Peter

 

Zabezpečenie firma

 

Firma Liptovský Hrádok

 

Rodinný dom L. Hrádok

 

Zabezpečenie stavba Jasná

 

Zabezpečenie stavba Jasná

 

 

 

 

Výmena rozvádzača TESLA L. Hrádok

 

Výmena káblových rozvodov Tesla L. Hrádok

 

Výmena káblových rozvodov Tesla L. Hrádok

 

Výmena rozvádzača TESLA L. Hrádok

 

Rozvody elektroinštalácia RD Uhorská Ves
Rozvody elektroinštalácia RD Uhorská Ves
Rozvody elektroinštalácia RD Uhorská Ves
Realizácia mikrovlnného spoja Liptovská Teplička pre spoločnosť SWAN – technológia NEC

Realizácia MW spoja Liptovská Teplička pre spoločnosť SWAN
Rádio Expres- pridanie geografickej rozlíšiteľnosti L. Mikuláš
Rádio Expres- pridanie geografickej rozlíšiteľnosti L. Mikuláš

Realizácia MW spoja Liptovská Teplička pre spoločnosť SWAN