Elektroinštalácie

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Ponúkame Vám rôzne druhy elektroinštalačných prác:
Elektroinštalácie bytov, rodinných domov, priemyselných hál
Rekonštrukcie existujúcich elektroinštalácií
Montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov
Montáž rozvádzačov
Bleskozvody
Revízie
Inštalácie a údržba mikrovlnných sieti ERICSON, HUAWEI, NEC
Inštalácia oceľových konštrukcií
SWAP technológie pre ERICSON, HUAWEI, NEC

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky Nás kontaktujte.