Elektroinštalácie

ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE

Ponúkame Vám rôzne druhy elektroinštalačných prác:
Elektroinštalácie bytov, rodinných domov, priemyselných hál
Rekonštrukcie existujúcich elektroinštalácií
Montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov
Montáž rozvádzačov
Bleskozvody
Revízie

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky Nás kontaktujte.