Fotovoltaika, Solárne systémy

návrh realizácie /výber správneho a efektívneho riešenia pre daný objekt, nastavenie výkonu podľa požiadaviek klienta./

legislatíva / legalizácia na príslušných úradoch, povolenia, revízie, žiadosť o pripojenie do siete, miestne povolenia./

predaj komponentov jednotlivo

predaj zostáv pre jednotlivé objekty na kľúč

inštalácia, spustenie, nastavenie.