Revízie

Spoločnosť ARCO COM s.r.o. ponúka revízie elektroinštalácií všetkých typov.

 

  • Pravidelné, východiskové a mimoriadne revízie elektrických zariadení do 1000 V
  • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas používania STN 33 1600 ed.2
  • Pravidelné a východiskové revízie hromozvodov
  • Pravidelné a východiskové revízie elektronických zabezpečovacích systémov
  • Pravidelné a východiskové revízie elektronických protipožiarnych systémov
  • Pravidelné a východiskové revízie kamerových systémov

V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky Nás kontaktujte.